Ringsaker Teater er avhengig av støttespillere som vil bidra til å gjøre Ringsakerrevyen 2021 mulig.

Ringsaker Teater har som mål å gjøre Ringsakerrevyen 2021 til en revy av høy teknisk og kunstnerisk kvalitet. Gjennom sketsjer, sanger og fengende musikk skrevet av gruppas medlemmer tar vi temperaturen på både lokalmiljøet og samfunnet rundt oss. Denne gangen har vi  satt oss ekstra hårete mål om å lage en revy som er så god som overhodet mulig, og vi sikter mot å representere Ringsaker nok en gang under revy-NM på Høylandet i 2021.

Premieredato er lørdag 20. februar 2020. Det vil bli totalt fem forestillinger.
Forestillingene vil selvfølgelig bli gjennomført i henhold til gjeldende smitteverns-krav.

Med hjelp fra støttespillere får vi mulighet til å lage en best mulig revy, og benytte profesjonelle aktører på regi, musikk, lyd og lys. Siden vi ikke kan ha like mange publikummere i salen som tidligere er vi helt avhengige av støtte fra lokalt næringsliv. Vi har utarbeidet tre ulike sponsorpakker som det fritt kan velges mellom. Det er også mulig å kjøpe frittstående annonseplass i programmet uavhengig av sponsoravtale.

Ta kontakt med oss på ringsakerteater@gmail.com , eller ring produsent Håvard Ludvigsen på  941 74 639 hvis dere ønsker å inngå en avtale.

Sponsorpakker

Pakke 1: 10 000,-

 • Logo på plakat (ved avtaleinngåelse før 8. november 2020)
 • Bedriftens logo profilert i fojaeen før forestilling
 • Helsides annonse i program
 • Bedriftens logo på web
 • Positiv omtale i sosiale medier
 • 6 premierebilletter

Pakke 2: 7000,-

 • Logo på plakat (ved avtaleinngåelse før 8. november 2020)
 • Bedriftens logo profilert i fojaeen før forestilling
 • Halvsides annonse i program
 • Bedriftens logo på web
 • Positiv omtale i sosiale medier
 • 4 premierebilletter

Pakke 3: 5000,-

 • Bedriftens logo profilert i fojaeen før forestilling
 • Bedriftens logo i program (kvartside)
 • Bedriftens logo på web
 • Positiv omtale i sosiale medier
 • 2 premierebilletter

Annonseplass i program

Det er mulig å kjøpe frittstående annonse i program, uavhengig av sponsoravtale.

Programmet er i stående A5-format, farger.

Helside: 4000,-
Halvside: 2500,-

Hvorfor støtte oss?

Gjengen bak Ringsakerrevyen har et genuint ønske om å skape gode, lokale kulturopplevelser. Samtidig er det et faktum at sceneproduksjoner koster, og vi er helt avhengige av gode støttespillere for å kunne realisere prosjektene våre.

Å støtte Ringsaker Teater og Ringsakerreyven betyr å støtte frivilligheten og det frivillige kulturlivet i Ringsaker. Det betyr å støtte gode kulturopplevelser til Ringsakers innbyggere, og å støtte et kulturtilbud til både dem som står på scenen og publikum som kommer og ser på.

Et kulturarrangement gir dessuten positive ringvirkninger for resten av lokalmiljøet. En revy, eller et show, kombineres gjerne med en bedre middag på restaurant, et hotellbesøk eller en taxitur. Sånn sett er ikke støtte til Ringsakerrevyen bare en støtte til selve forestillingen, men en støtte til at det skjer noe positivt i lokalmiljøet som mange vil få glede av.

Å få til et samarbeid med lokalt næringsliv er viktig for oss, og vi håper dere ønsker å være med på laget. Vi tilbyr ulike sponsorpakker, og skal gjøre vårt ytterste for å profilere deres bedrift på en god måte.