Informasjon til unge under 18 år

Har du lyst til å spille teater? Det skjønner vi veldig godt! Teater og skuespill er en spennende og morsom hobby, der du får utfordret deg selv gjennom å skape egne karakterer og stå på en scene foran mange mennesker.

Kan jeg være med i Ringsaker Teater?

Vi i Ringsaker Teater har de siste årene fått veldig mange meldinger fra enten ungdom eller foreldre, som lurer på om deres barn kan være med i teatergruppa vår. Veldig ofte er svaret på det «ja», men noen ganger er det dessverre «nei». Det kommer helt an på hva vi setter opp.

Prosjekt-teater

Ringsaker Teater er et såkalt «prosjekt-teater». Det betyr at vi ikke har noe fast program, men setter opp stykker når vi ønsker det selv. Det gjør at vi kan ha mange ulike forestillinger fra gang til gang, og hvilke skuespillere vi trenger kommer helt an på teaterstykket vi setter opp. Hvis vi finner ut at vi trenger f.eks. 5 unge skuespillere, annonserer vi dette på hjemmesiden og i sosiale medier.

For eksempel kan ett bestemt stykke ha veldig mange roller for barn og unge, mens andre stykker bare har voksen-roller.

De aller fleste medlemmene i Ringsaker Teater er voksne over 18 år. Det er i utgangspunktet ingen aldersgrense for å være med oss, så hvis vi trenger barn og unge i et stykke – ja, da er de selvfølgelig hjertelig velkomne 🙂 Men vi er ikke et «typisk» barne- og ungdomsteater, med et fast program som er tilpasset skoleferier osv.

Vil du spille teater med folk på samme alder?

Ofte ser vi at barn og unge har spesielt stor glede av å spille teater sammen med folk på samme alder. Da blir både øvelser og forestillinger ekstra morsomme. Dette er ikke noe vi i Ringsaker Teater kan tilby på fast basis, men kulturskolen i Ringsaker eller f.eks. Hamar Teater Ung har et slikt tilbud.

 

Informasjon til foreldre

Ringsaker Teater er i hovedsak en "voksengruppe" selv om vi ikke har noen aldersgrense. Vi er en frivillig gjeng med amatører. Ingen av oss har pedagogisk kompetanse rettet mot barn og unge, og vi setter opp teaterstykker etter de voksnes ønsker. Dette utelukker likevel ikke at barn/ungdom kan være med, men vi ønsker å være tydelige på at vi ikke er noe ordinært fritidstilbud for barn. 

Ringsaker Teater er et prosjektbasert teater som setter opp forestillinger med jevne mellomrom. Enkelte av disse oppsetningene har flere barneroller, og da trenger vi selvfølgelig unge som ønsker å være med. Men - vi kan ikke love roller til barn på generelt grunnlag. Dette er noe vi må se an fra produksjon til produksjon. Hvis vi mangler barn i en oppsetning, vil vi annonsere dette her på hjemmesiden og i sosiale medier.

Barn og unge som er med i våre teaterproduksjoner får ofte en sterk følelse av eierskap til stykket og en følelse av tilhørighet til Ringsaker Teater. Det er både positivt og utfordrende samtidig. Positivt fordi vi ser at barnet trives, vokser og opplever mestringsfølelse på scenen. Utfordrende fordi vi ikke vet om vi kan love dette barnet en rolle senere. Dessuten hender det at vi støter på dilemmaer f.eks. med sene øvelser. I en oppsetning med hovedsakelig voksne aktører er det ikke uvanlig med øvelser til kl. 22-23 i intensivperioden, selv i ukedagene.

Kort fortalt er ikke Ringsaker Teater tilrettelagt for barn og unge, selv om vi iblant har barneroller. Vi har lekt med tanken på en egen barne- og ungdomsgruppe, men har per dags dato ikke tid eller ressurser til å drifte noe sånt. Da må foreldre og andre ildsjeler inn på banen og "styre sjappa". Vi kan selvfølgelig være behjelpelige med råd og tips, men initiativet og driften må andre ta seg av. Men at det er liv laga, et positivt og et potensielt populært tilbud? Ja, det tror vi absolutt - basert på alle henvendelsene vi får fra både unge og deres foreldre.

Lurer du på noe mer om dette? Send en e-post til ringsakerteater@gmail.com .

Barn og unge som ønsker å spille teater med jevnaldrende, anbefales å ta kontakt med kulturskolen i Ringsaker eller f.eks. Hamar Teater Ung.