Barn og unge

Ringsaker Teater er i hovedsak en "voksengruppe", men vi får stadig henvendelser fra barn og ungdom som vil spille teater med oss. Vi føler ikke at vi har et godt, fullverdig tilbud tilpasset de yngste, og funderer derfor på opprettelsen av et eget barne- og ungdomsteater på siden av "voksengruppa". Men da er vi helt avhengige av engasjerte foreldre og voksne ildsjeler som ønsker å drifte og styre et slikt tilbud. Vil du bidra?

Send en e-post til oss på ringsakerteater@gmail.com hvis dette høres interessant ut.

Ringsaker Teater er i all hovedsak en liten, frivillig amatørteatergruppe for voksne medlemmer. Vi har hatt med et par barn og unge tidligere. Disse har kommet i følge med voksne aktører/foreldre som også deltar. Den siste tiden har vi derimot blitt kontaktet av flere barn og unge som vil spille teater sammen med oss, uten følge av foresatte. Vi tror barn og unge har ekstra glede av å spille sammen med likesinnede på samme alder, og at et eget opplegg for de yngre teaterspirene vil være både nyttig og ønsket i lokalmiljøet. Som sagt er dette bare på idéstadiet hos oss, og noe vi skal diskutere og ta en beslutning på når det nærmer seg årsmøte i mars 2020. Men allerede nå hadde det vært fint å kartlegge interessen og eventuelt frivillige voksne. 

Våre foreløpige tanker er at en eventuell barne- og ungdomsgruppe bør være en selvstendig organisasjon med eget organisasjonsnummer og eget styre. Dette gjør at gruppa står friere til å sette opp egne stykker, og kan søke midler på vegne av egne prosjekter. Samtidig kan gruppa samarbeide med "voksengruppa" etter ønske og behov, og vi kan dele kostymelager og øvingslokaler på Furu. Barne- og ungdomsgruppa kan med fordel inn profesjonelle instruktører med kompetanse om barn og ungdom til sine produksjoner. Alder kan for eksempel være fra 10-18 år, med ca. 10-15 ungdommer totalt i gruppa.