Stykket om Harabakkgutten ble fremført på gamle Furu skole ved Rudshøgda august 2018, og på nytt i august 2023. Stykket er basert på den sanne historien om Christian Guldbrandsen, som vokste opp på den vesle sjøleierplassen Harabakken på midten av 1800-tallet. Christian var eventyrlysten og impulsiv, men etter hvert fikk dette fatale følger. Som ung voksen ble han anklaget for både tyveri, ran, og til slutt drap. Han var gjennom en rekke forhør og fengselsopphold, og til slutt måtte han knele på skafottet – bare 24 år gammel. Christian Gulbrandsen – eller Harabakkgutten – ble den siste som ble henrettet av den offentlige skarpretteren i Ringsaker.

Bok og manus

Egil Enemo har skrevet boka «Harabakkgutten» basert på den sanne historien om Christian Guldbrandsen. Boka ble utgitt i 2015, og er en historisk dokumentar med Enemos egne tolkninger av hovedpersonens og familiens tanker. Boka gir en detaljert kronologisk beskrivelse av alle viktige hendelser i Harabakkguttens liv, og for å gi et bilde av det samfunnet Christian vokste opp i er det lagt til en del generelle tidsbeskrivelser, samt historiske hendelser og enkelte sagn.

Halvard Olestad har skrevet et teaterstykke basert på Enemos bok, og dette ble Ringsaker Teaters storsatsing i 2018. Teatergruppa fremførte stykket på Alf Prøysen og Anne Cath. Vestlys barneskole, Furu skole ved Rudshøgda, et steinkast fra der Christian Gulbrandsen levde sitt korte liv. Anders Kippersund var stykkets regissør, og musikken ble komponert og fremført av Ulf Storbekk og Rune Holme.

Harabakkgutten Egil Enemo

Hvorfor et stykke om Harabakkgutten?

Historien om Harabakkgutten er en dramatisk fortelling fra vårt eget nærmiljø.
Stykket er alvorlig og tankevekkende, men forteller samtidig den viktige historien om menneskene som har levd før oss, deres liv og virke.

Og selv om måten vi lever på i dag har forandret seg drastisk siden 1850, er problemstillingene som dukker opp i teaterstykket like aktuelle for dagens samfunn. Hvordan påvirker oppvekstvilkår, sosiale og økonomiske rammebetingelser og nærmiljøet rundt oss livet vi lever? Og hvilke konsekvenser kan valgene vi tar gjennom livet få?

Behind the scenes!

Selv om Harabakkgutten er et alvorlig stykke, er ikke det synonymt med at vi ikke hadde det morsomt på øvelse! 12 skuespillere på scenen i tillegg til et stort apparat bak scenen terpet, finpusset, diskuterte og lo (mye!) før premieren 11. august.

Støttespillere og sponsorer