Innkalling til årsmøte 3. mars kl. 17.00

Årsmøtet i Ringsaker Teater blir avholdt på gamle Furu skole ved Rudshøgda søndag 3. mars kl. 17.00. Årsmøtet er åpent for både medlemmer og andre interesserte. Velkommen! Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og sekretær 3. Velge to til å skrive under protokoll 4. Behandle årsmelding 5. […]

Les mer