Årsmøtet avholdt 11. mai 2021

Ringsaker Teater avholdt et noe forsinket årsmøte 11. mai 2021. Møtet foregikk som en blanding av fysisk og digitalt møte.

Totalt 9 medlemmer deltok på årsmøtet, som ble gjennomført i henhold til gjeldende smittevernregler. Vi var 4 medlemmer på Furu, og resten deltok via Zoom.

Styret vedtok en medlemskontingent for året 2021-2022 på kroner 250,-. Betalingsanmoding er sendt eksisterende medlemmer på e-post. Nye medlemmer som evt. kommer til i løpet av de neste månedene vil få betalingsanmodning for medlemskontingent tilsendt fortløpende. Medlemskontingenten gir deg rett til å delta i produksjoner, stemmerett på årsmøtet og du blir ført opp på medlemslista.

Det ble også vedtatt at alle medlemmer må sende oppdaterte kontaktopplysninger inn til styret. Et skjema for dette blir lagt ut på den interne medlemsgruppa på Facebook samt tilsendt på epost.

Styret 2021-2022 består av følgende personer:

  • Cecilie Gregersen (leder, gjenvalgt 1 år)
  • Ulf Storbekk (styremedlem, gjenvalgt 2 år)
  • Isak Tørud (styremedlem, gjenvalgt 2 år)
  • Lise Byenstuen (styremedlem, ikke på valg)
  • Roar S. Stenbakken (styremedlem, ikke på valg)
  • Linda S. Stenbakken (vara, gjenvalgt 2 år)
  • Håvard Ludvigsen (vara, ikke på valg)

Planer framover:

Ringsaker Teater har én konkret plan, og det er gjennomføringen av Ringsakerrevyen – Spinner på rokken, som egentlig skulle blitt fremført i 2021 men som på grunn av korona nå er flyttet til februar 2022. Vi håper å kunne starte opp igjen med planlegging og øvelser fra høsten, rundt september hvis dette er forsvarlig. Revyen er allerede godt planlagt, og vi gleder oss til å spille for publikum igjen i 2022!

 

Publisert i Ukategorisert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *